پرس کابلشو

انواع پرس کابلشو دستی اهرمی هیدرولیکی دستی
مشخصات فني: 

انواع پرس کابلشو دستی اهرمی هیدرولیکی دستی - با پمپ پایی یا برقی با لقمه های شش گوش استاندارد در قدر تهای مورد درخواست

فروشنده: 
رتوناك شايا
شماره تلفن : 

88104214

محصولات تصادفي اعضاي ويژه