فیلترهای حذف هارمونیک

فیلتر حذف هارمونیک قدرت 50kvr
توضيح بيشتر: 

انواع فیلتر با ظرفیت های 50 25 12.5 7.5

مشخصات فني: 

ترانس گستر تولید انواع فیلترهای حذف هارمونیک فیلترهای dc چوک برای بانک های خازنی میباشد
هارمونیک فیلتر
تولید فیلتر
حذف فیلتر

فروشنده: 
ترانس گستر
شماره تلفن : 

026-34713155

محصولات تصادفي اعضاي ويژه