صاعقه گیر یونیزه کننده DELTA

صاعقه گیر های یونیزه کننده DELTAدارای گواهی تست 10 تخلیه پالسی
مشخصات فني: 

شرکت AIDITEC STSTEMS اسپانیا تولید کننده صاعقه گیر های یونیزه کننده موسوم به DELTA می باشد که دستورالعملهای محاسبه شعاع آن را بر اساس و استانداردهای UNE 21186 , NFC 17102 and NP 4426 می باشد.

فروشنده: 
رتوناك شايا
شماره تلفن : 

88104214

محصولات تصادفي اعضاي ويژه