دستگاه پانچر ورق

پانچرهاي پرتابل ساخت كمپاني Baudat آلمان مي باشد
مشخصات فني: 

پانچرهاي پرتابل ساخت كمپاني Baudat آلمان مي باشد به كمك اين پانچرها قادر خواهيد بود روي ورق هاي فلزي تا ضخامت 3 ميليمتر بدون آسيب زدن به پوشش و حتي رنگ سطح، سوراخ هاي گرد ومربع و مستطيل پانچ نماييد. انواع سنبه و ماتريس ها ..

فروشنده: 
رتوناك شايا
شماره تلفن : 

88104214

محصولات تصادفي اعضاي ويژه