دستگاه شناسایی فاصله خطا وطول کابل

وسیله ای مناسب برای عیب یابی موضعی و تغییرات امپدانس روی هادی کابل میباشد . پالس
مشخصات فني: 

تست کابل تا 4 کیلومتر
رسم گراف و نشان دادن نوع و محل کابل
قابلیت تنظیم امپدانس متناسب با امپدانس کابل

فروشنده: 
عظیمی
شماره تلفن : 

88104215