تسترهای چند کاره(مولتی فانکشن) سونل

اندازه گیری مقاومت اهمی وویژه خاک،امپدانس حلقه اتصال کوتاه،تست عایقی،جریان نشتی
توضيح بيشتر: 

• اندازه گیری مقاومت اهمی و مقاومت ویژه خاک
• اندازه گیره امپدانس حلقه اتصال کوتاه
• اندازه گیری جریان نشتی در سه نوع کلید محافظ نشتی جریان مدل A,F,B,AB
• اندازه گیری های تست عایقی
• اندازه گیری مقاومت جریان اتصال کوتاه
• محاسبه جریان اتصال کوتاه براساس ولتاژنرمال و اندازه گیری
• شبیه سازی اندازه گیری جریان lA و زمان عملکرد tA کلید
• اندازه گیری ولتاژ تماس
• شناسایی فاز و نول و عدم عملکرد در صورت تعویض در سوکت
• بررسی همبندی و پیوستگی تجهیزات و ارت حفاظتی
• کنترل صحت اتصال ترمینال PE با استفاده از الکترود
• اندازه گیری ولتاژ...

مشخصات فني: 

اندازه گیری مقاومت سیستم زمین و مقاومت ویژه خاک به روش 3p، 4p،3p+clamp،2clamp
محدوده اندازه گیره امپدانس حلقه اتصال کوتاه 0.130 الی 1999 در مدل mpi530 و 0.13 الی1999 درمدل های دیگر
محدوده تست عایقی در ولتاژ های 50 ، 100 ،250 ، 500 و1000 ولت 10 گیگا اهم در مدل mpi530 و در ولتاژ های 50 ، 100 ،250 ، 500 و1000 و 2500 ولت 10 گیگا اهم در مدل mpi 525 و در ولتاژ های 50 ، 100 ،250 ، 500 و1000 ولت3گیگا اهم در دیگر مدل ها

فروشنده: 
عظیمی
شماره تلفن : 

88104215