دستگاه اندازه گیری ارتفاع سیم در دکل

اندازه گیری ارتفاع سیم در دکل های خطوط انتقال نیرو
مشخصات فني: 

از آنجائیکه فاصله کابل های مخابراتی و سیم های خطوط انتقال نیرودر سطوح ولتاژی مختلف ار سطح زمین در معابر عمومی ممکن است مشکلاتی را سبب شود در مراحل اجرا و دوره نگهداری نیاز به ابزاری ساده و ایمن برای اپراتور جهت اندازه گیری فاصله آنها با سطح زمین و فاصله بین آنها نیاز می باشد
دستگاه اولتراسونیک ارائه شده با ارسال امواج اولتراسونیک و برخورد آن با سیم و یا کابل و برگشت امواج به دستگاه و اندازه گیری زمان رفت و برگشت ؛ با استفاده از میکرو کنترل داخلی فاصله را با دقت کمتر از 0.5 درصد اندازه گیری می نماید.
◄اندازه گیری ارتفاع 6 سیم بطور هم زمان در فواصل 3 الی 23 متر
◄اندازه...

فروشنده: 
رتوناک شایا
شماره تلفن : 

88104215