توالی سنج فاز و تست جهت چرخش موتور

با دستگاه TKF-13 می توان دور موتورها را بصورت خاموش
توضيح بيشتر: 

مدل TKF-13
- شناسایی و نمایش توالی سنج فازها با لامپ LED در شبکه توزیع
120…690V AC ,2…70HZ
- شناسایی و نمایش وجود ولتاژ در فازهای خاص با لامپ نئون
- منبع تغذیه از شبکه تحت تست (عملیات مستمر تا 15 دقیقه برای حداکثر ولتاژ)
- - شناسایی جهت چرخش موتور ها به دو صورت :
-
الف : در حالت بدون ولتاژ با استفاده از سیم های موجد در دستگاه
ب : بصورت ریموت در حالت چرخش موتور
- شناسایی حضور میدان مغناطیسی
- کارکرد دستگاه با بطری 9 ولت کتابی6LR61
- خاموشی اتوماتیک بعد از 5 دقیقه عدم کارکرد

مشخصات فني: 

مدل TKF-12
- شناسایی و نمایش توالی سنج فازها با لامپ LED در شبکه توزیع
120…690V AC ,10…70HZ
- شناسایی و نمایش وجود ولتاژ در فازهای خاص با لامپ نئون
- منبع تغذیه از شبکه تحت تست (عملیات مستمر تا 15 دقیقه برای حداکثر ولتاژ)

قيمت : 
0 ریال
فروشنده: 
شرکت رتوناک شایا
شماره تلفن : 

88104214