تسمه گالوانیزه

تسمه گالولنیزه رول - مناسب اجرای ارت الکترود افقی و رینگ ارت دور تاسیسات و ارت
مشخصات فني: 

•مشخصات کویل تسمه گالوانیزه:

- عرض و ضخامت : 30 mm x 3 mm
- طول کویل : حدود 67 متر
- وزن کویل : 50 Kg ±1Kg
- ضخامت پوشش گالوانیزه : 70 میکرون
- روش گالوانیزه : تسمه برش و سپس گالوانیزه می گردد

• کاربرد:

- مناسب اجرای ارت الکترود افقی و رینگ ارت دور تاسیسات و ارت پنچه کلاغی
سیستم صاعقه گیر
- همبندی آرماتورهای فونداسیون بمنظور بهره برداری از ارت فونداسیون
- اتصال زمین و ارتینگ ترانس های هوایی و دکل های خطوط...

فروشنده: 
رتوناک شایا
شماره تلفن : 

88104214